Svenska Musterier bildat!

I april 2014 bildades den ideella föreningen Svenska Musterier! Tanken är att föreningen på sikt skall fungera som en nationell intresseförening i syfte att: ”… lyfta fram musterinäringen som en livsmedelsnäring med djupa rötter i det svenska matkulturarvet och därigenom stärka dess profil i Sverige”.

Styrelsen och stadgar är än så länge interimistiska. Val av permanent styrelse och antagande av permanenta stadgar kommer att ske under årsmötet den 9 juni kl.13:00, på Kivikås Frukt AB i Kivik.

Om du vill bli medlem så meddela gärna Malena Borgström via epost: malena.borgstrom@kiviksmusteri.se Medlemsavgiften är 1000kr per kalenderår och betalas in på vårt bankgiro 347-4863.