Kontakt

Adress:
Svenska Musterier, c/o Kiviks Musteri, 277 35 Kivik

Medlems- och presskontakt:
Malena Borgström
malena.borgstrom@kiviksmusteri.se
tfn direkt: 0414-719 32  tfn mobil: 0703-87 19 40

Styrelse
Thomas Jensen, ordförande, Kiviks Musteri
Johan Branmark, vice ordförande, Herrljunga Musteri

Ledamöter:
Malena Borgström, Kiviks Musteri (sekreterare)
Mats Jakobsson, kassör
Katarina Holmberg, Norrtälje Musteri
Jonas Rudenstam, Rudenstams Frukt&Bär
Kimmo Rumpunen, Statens lantbruksuniversitet
Elisabeth Knöppel, Rörumsro Frukt&Must
Kristina Levinsson, Kiviks Musteri

Suppleanter:
Johanna Rydberg, Köpings Musteri
Henrik Stridh, Äppelriket