Utbildningar

Att beskriva kvalitet

– ett centralt redskap för att marknadsföra och sälja äppelmust

Under våren 2017 genomförde Svenska Musterier fyra utbildningsaktiviteter på olika orter med närhet till de äppelproducerande regionerna. Syftet var:

  • Att ge producenter sensoriska verktyg och referensramar vid kvalitetssäkring av smaken hos äpplemust.
  • Att öka kunskapen hos producenterna om hur dessa kvalitetsaspekter kan underlätta för dem att marknadsföra och sälja sin must direkt till dagligvaruhandeln men även till lokala restauranger och caféer.
  • Att genom att kommunicera kvalitet gentemot restaurangnäringen öka acceptansen för äppelmust som en högkvalitativ, alkoholfri måltidsdryck.
  • Att ge den enskilda producenten redskap och praktisk övning för att beskriva och sälja in sin produkt.
  • Att skapa dokumentation som gör kunskapen om kvalitetsaspekter hos äppelmust fritt tillgänglig.

De som deltog är äppelmustproducenter samt personer som är intresserade av att etablera ett musteri. Vi publicerar här dokumentation från kursen i skrift samt i videoformat för att den skall kunna komma så många som möjligt till del.

Utbildningsdag 1: Sensorik – om våra sinnen, om smak och om doft samt praktisk övning

Video 1A
Video 1B

Utbildningen  i textform:

Dokumentation Utbildningsdag 1
Metodik beskrivning av must och cider
Program Svenska Musterier 20170214
Recept Äppelmeny Tareq Taylor Svenska Musterier
Sensorisk och kemisk analys Kimmo Rumpunen 20170215

Utbildningsdag 2: Storytelling by food

Video 2

Utbildningen  i textform:

Dokumentation Utbildningsdag 2
Program Svenska Musterier 20170323
Storytelling Björn Ylipää
Svenska musterier 2017 Björn Ylipää min

Utbildningsdag 3: Möte med restaurangnäringen och journalister 

Utbildningen  i textform:

Dokumentation Utbildningsdag 3 Kimmo Rumpunen
Kan man tala om terroir Kimmo Rumpunen 20170504
Program Svenska Musterier 20170504
Recept Ulrika Brydling 20170504
Smaken av en plats Martin Ragnar 170504
Spelar det nån roll vad det heter Martin Ragnar 170504
Äppelmustens smak faller inte långt från trädet Kimmo Rumpunen 20170504

Utbildningsdag 4: Must-SM i Kivik 3 juni 2017

Video 3

Video 4


Utbildningarna genomfördes med finansiering
från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

 

Jordbruksverket_RGB

 EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg