Om projektet Must-SM

Den bärande idén för projektet Must-SM har varit att lyfta den svenska äppelmustens status, sprida information om den stora bredd och variation som finns inom äppelmust och att därigenom, på sikt, öka försäljningen och lönsamheten hos lokala mustproducenter samt locka till nyetablering av fler musterier. Genom det återkommande evenemanget Must-SM ville Svenska Musterier skapa en mall för en professionell bedömning av produkterna och därigenom premiera kvalitet och innovation inom området.Must-SM har genomförts två gånger, 3 juni 2017 och 25 maj 2018, på Karakås i Kivik, i och bakom Naturskolans lokaler. Deltagarna tävlade i 6 klasser. Sammanlagt deltog 43 musterier med totalt 143 produkter. En jury från mat- och dryckesbranschen bedömde samtliga produkter. Publiken, drygt 300 personer vid varje tillfälle, bjöds på provsmakning, mustskola, provning av must & mat, musikunderhållning. Dessutom hölls en Master Class för inbjudna journalister och branschfolk.

Förutom själva eventet har även workshops anordnats för gymnasieelever, odlare och kockar/sommelierer samt ett förberedande seminarium på Svenska Musteriers årsmöte i sensorik och ett seminarium i samband med Must-SM för de tävlande musterierna.

Must-SM rönte uppmärksamhet i media och bidrog till en ökad kännedom om äppelmust, samt en tydlig ökning i försäljningen för de produkter som vunnit sin klass.

 

Projektet har bidragit till ett flertal nya medlemmar i Svenska Musterier och en större samverkan mellan dem. Projektet har också bidragit till en ökad kunskap om svensk äppelmust bland branschfolk inom mat och dryck, samt en ökad kunskap bland odlare och mustaktörer om marknadsföring.
Svenska Musterier har genom Must-SM etablerat nya kontakter och samarbeten som kommer att påverka branschen på ett långsiktigt och positivt sätt.

Must-SM är tänkt att vara ett årligt återkommande event.

Har du frågor om Must-SM?
Kontakta då: Kimmo Rumpunen  eller  Elisabeth Knöppel