Nyheter

Blindtest, mustprovning och äppelsafari på Skånes Matfestival 23-25 maj

Välkommen att besöka oss i helgen på Skånes Matfestival i Brösarp. Vi bjuder in till mustvandring där du kan upptäcka mångfalden av äppelmust gjord på svenska äpplen. Träffa musterierna, smaka och jämför. Jordmån, mognadsgrad, väder och vind påverkar smaken. Man kommer också att kunna testa sina egna mustkunskaper i ett blindtest eller åka på äppelsafari i traktor och vagn genom Källagårdens äppelodlingar. På lördagen har Svenska Musterier bjudit in olika föreläsare, bland annat mustmästare Bengt Åkesson från Kiviks Musteri och Henrik Stridh, VD på Äppelriket. Kimmo Rumpunen, SLU Balsgård, kommer att berätta om ”Den skånska äppelmustens terroir”, ett forskningsprojekt som görs tillsammans med Svenska Musterier. Krögaren Eve Maltais lagar mat i Svenska Musteriers utställningstält under söndagen och ger tips på hur äppelmust kan användas i matlagning.

Läs mer om Matfestivalen på http://skanesmatfestival.se/

Välkomna!

Svenska Musterier bildat!

I april 2014 bildades den ideella föreningen Svenska Musterier! Tanken är att föreningen på sikt skall fungera som en nationell intresseförening i syfte att: ”… lyfta fram musterinäringen som en livsmedelsnäring med djupa rötter i det svenska matkulturarvet och därigenom stärka dess profil i Sverige”.

Styrelsen och stadgar är än så länge interimistiska. Val av permanent styrelse och antagande av permanenta stadgar kommer att ske under årsmötet den 9 juni kl.13:00, på Kivikås Frukt AB i Kivik.

Om du vill bli medlem så meddela gärna Malena Borgström via epost: malena.borgstrom@kiviksmusteri.se Medlemsavgiften är 1000kr per kalenderår och betalas in på vårt bankgiro 347-4863.